Utenos poskyrio pirmininke dar vienai kadencijai perrinkta Daina Seibutienė

2019 5 gruodžio TPA LS Utenos poskyrio pirmininkė Daina Seibutienė

TPA LS Utenos poskyrio 2019 m. lapkričio 29 d. įvykusiame visuotiniame narių susirinkime pirmininke perrinkta Daina Seibutienė, valdyba su minimaliais pakeitimais išliko ta pati – Jolanta Pakenienė, Alina Plistkova, Kotryna Vapsvaitė, Rimvydas Eidietis, Rimantas Turovas ir Darius Mieželis.
Po oficialiosios susirinkimo dalies Alantos dvare įvyko TPA LS Utenos poskyrio 15-mečio vakaronė.
„15-a metų – tai amžius, kai atrodo, jog viskas įmanoma, galima, įdomu, lengva ir viskam užtenka laiko. Ir tai buvo įrodyta TPA LS Utenos poskyrio jubiliejinės šventės metu, į kurią susirinko 60
„penkiolikmečių”. Po TPA LS prezidento įvertinimų (padėkomis), humoro forma buvo pristatyti labiausiai pasižymėjusių poskyrio narių „veidai”. Traukė pozuoti „raudonas kilimas” ir gražiausia pasaulyje sienelė su TPA simbolika, nuo pirmo muzikos akordo norėjosi šokti…šokti…šokti…
Labai smagu buvo savo svečių tarpe matyti Zarasų, Anykščių ir Ignalinos poskyrių narius, kurie įsiliejo tiek savo nuotaika, tiek energija, tiek ir stiliumi…” (D.Seibutienė)