Apie TPA LS valdyboje svarstytus klausimus

2021 13 lapkričio TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

Informuojame TPA bendruomenę apie lapkričio 10 d. įvykusį TPA Lietuvos skyriaus valdybos posėdį ir jame svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus.

TPA LS valdybos posėdžio darbotvarkės klausimai:

 1. TPA LS nuolatinių komisijų reglamento tvirtinimas (Reglamentas pasiekiamas čia).
 2. TPA LS nuolatinių komisijų pasiūlymų aptarimas (pagal kiekvienos iš komisijų pateiktą informaciją).
 3. Nominacijų „Už aktyvią veiklą TPA ir policijoje“ skyrimo 3 aktyviausiems poskyriams tvirtinimas.
 4. Dėl 2022 m. TPA LS nario pažymėjimų, lipdukų ir kitos papildomos atributikos gamybos.
 5. Dėl anksčiau įstojusių į TPA narių sugrįžimo į TPA gretas sąlygų, procedūrų, dėl papildomų tarnybų darbuotojų grupių galimybės tapti TPA nariais.
 6. Dėl „Kalėdinio“ TPA LS susirinkimo Alytuje 2021-12-03.
 7. Dėl TPA LS veiklos planų 2022 m. rengimo ir priemonių biudžetų formavimo principų.
 8. Apie TPA pasaulinio Kongreso metu nagrinėtus klausimus ir priimtus sprendimus (Lietuvos skyriaus balsavimo biuletenį ir bendrą pasaulinio balsavimo rezultatų lentelę rasite straipsnelio priede)
 9. Dėl TPA Pasaulinių žaidynių Juodkalnijoje ir galimo dalyvavimo jose.
 10. Dėl TPA LS iždo sandaros projekto.
 11. Kiti klausimai

Valdybos posėdyje dalyvavo 7 iš 9 valdybos narių (pakankamas kvorumas).

TPA LS Prezidentas Vytautas Pliuskus apžvelgė Pasaulinio TPA Kongreso nagrinėtus klausimus. Taip pat priminė, kad 2022 m. gegužės mėnesį organizuojamos Pasaulinės TPA sporto žaidynės Juodkalnijoje, kurios  buvo atidėtos dėl Covid’o ribojimų. Nutarta siekti suformuoti Lietuvos skyriaus komandą, o taip pat ieškoti palankių būdų komandos palydovų, sirgalių išvykai. Tuo tikslu 2022 m. būtų atsisakoma organizuoti Yarptautinį tradicinį sąskrydį, o panašius masinius renginius organizuoti kas antrus metus.

Generalis sekretorius Vytautas Jasiulevičius pristatė parengtą ir jau kelis mėnesius publikuojamą interneto svetainėje TPA LS nuolatinių komisijų reglamento proejktą. Valdyba vienbalsiai patvirtino šį reglamentą.

Kaip ir kasmet Valdyba iš pateiktų kandidatų išrinko 3 poskyrius, kurie šiemet bus nominuoti „Už aktyvią veiklą TPA ir policijoije“. Kiekvienas iš šių poskyrių taip pat gaus ir 200 Eur oremiją. Apie laimėtojus tikimės paskalbti Metinio susitikimo Alytuje 2021 m. gruodžio 3 d. metu. Taip pat valdybos posėdyje buvo priimtas sprendimas sugalvoti apie 10 papildomų nominacijų, susijusių su 2021 metų veikla. Nominacijos gali būti skirtos poskyriui arba asmeniui. Tikimės gruodžio 3 d. mums pavyks visiems susitikti Alytuje, tuomet ir bus paskelbtos nominacijos bei įteikti simboliniai apdovanojimai. Pasiūlymus prašoma pateikti iki trečiadienio, lapkričio 17 dienos, pabaigos.

Buvo pritarta iniciatyvai šių metų pabaigos TPA LS susirinkimą organizuoti Alytuje. Jei situacija šalyje iš esmės nepakryps bloga linkme, tai turėtume planuoti susitikti 2021 m. gruodžio 3 d. 16:00. Taigi visus kviečiame rezervuoti šį laiką Metiniam susirinkimui.

Valdyba pritarė, kad jau netrukus, t. y. jau ateinančią savaitę, remiantis lapkričio 15 d. pažymėtų jau sumokėjusių nario mokesčius už  2022 m.  duomenimis, pradėti spausdinti naujus pažymėjimus. Juos būtų planuojama išdalinti susitikimo gruodžio 3 d. metu. Taip pat pritarta, kad ir toliau būtų gaminami metų TPA lipdukau, tik jų kiekis sumažintas perpus, nes ne visiems nariams jie yra reikalingi.  Valdyba apžiūrėjo TPA simbolika papuoštų atributų pavydžius ir per Kultūros socialinę komisiją rinks informaciją apie poreikį.

TPA LS valdyba vieningai sutarė, kad iš nario mokesčių surenkamos lėšos būtų dar aiškiau ir skaidriau atspindimos metų planuojamų išlaidų (biudžeto) eilutėse, nurodant ir tai pagrindžiant įmokas (atskaitymus) TPA pasauliniam iždui, nario pažymėjimų, hologramų, lipdukų, taip pat TPA ženklelių, įteikiamų naujokams sąnaudas, Biuro administravimo, pabrangusio patalpų šildymo, komunalinių paslaugų, Biuro funkcionavimo išlaikymui (administratorės atlygis, atskaitymai PSD, SODRA, ryšio, interneto ir kitos paslaugos),  pagrindinių metinių renginių finansavimui, tarptautinio bendradarbiavimo užtikrinimui, reprezentacijai. Kitiems papildomiems renginiams ieškoti kitokio finansavimo šaltinių. Tuo tikslu siekti kuo daugiau lėšų pritraukti į TPA LS centrinį iždą iš gyventojų pajamų mokesčių atskaitymų (už 2020 m. gauta tik apie 700 Eur), taip pat ieškoti galimybių gauti papildomų įplaukų kaip paramos gavėjui.  TPA LS valdyba pritarė jau ankstesniais metais siūlytoms idėjoms, kad kiekvienu atveju, kai siekiama organizuoti platesnio masto priemones ir kai norima gauti nors dalinę paramą iš centrinio TPA LS iždo, būtų teikiamos specialios paraiškos (pridedama straipsnio apačioje). 

TPA LS valdyba dar kartą palietė klausimą dėl darbuotojų ar esančių atsagoje darbuotojų gaklimybių tapti TPA nariais. Kaip žinia, dar prieš kelis metus buvo patvirtinta galimybė leisti tapti TPA nariais Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos pareigūnams, Remiantis pasaulyje esančiomis praktikomis pritarta iniciatyvoms leisti poskyriams laisviau spręsti dėl kitų tarnybų darbuotojų (pvz., Kalėjimų departamento, BPC, STT) galimybių tapti TPA nariais. Apie tokius sprendimus prašytume informuoti Vidaus komisiją (generalinį sekretorių). Taip pat dar kartą prisimintos iniciatyvos skatinti Policijos mokyklos kursantus stoti į TPA, o poskyrius ieškoti galimybių tokiems naujokams sumažinti mokestinę naštą.

Apie visus sprendimus Jus planuojame informuoti tiek jau patvirtinus Valdybos podėžio protokolą, tiek ir numatomo susirinkimo Alytuje metu.

Servo per Amikeco!

Voting Pack_IPA IEC 2021 LITHUANIA 1. Voting Results_IPA IEC 2021_P

Voting Results_IPA IEC 2021_P

2021 PASIULYMO PRAŠYMO Pavyzdys_TPA LS Poskyris