TPA LS nacionalinis ir TPA pasaulinis fotografijų konkursai

Pradžia: 2020 5 balandžio

Pabaiga: 2020 10 balandžio

 
Mieli TPA bičiuliai,
Tarptautinis foto konkursas jau tapo tradicija mūsų asociacijoje.
Nariai iš viso pasaulio  turi galimybę atskleisti savo talentą ir parodyti galimai nežinomą savo asmenybės aspektą. Praėjusiais metais matėme profesionalaus lygio nuotraukas. Kai kurie iš jų buvo apdovanoti ir visi buvo eksponuojami per pasaulinį kongresą Dubrovnike.
Tikimės dar didesnio dalyvavimo šiais metais.
Taigi pasiimkite savo fotoaparatus ar net išmaniuosius telefonus ir … padarykite mums įspūdį !!
Apdovanojimų kategorijos:
Atvira kategorija: bet koks fotografijos objektas ar tema
Teminė kategorija: policijos darbas.
 
Kyriakos Karkalis
IPA Vice president and Chairperson of the SCC
International Police Association
 
Atsiliepdamas į kvietimą TPA Lietuvos skyrius, laikydamasis pagrindinių tarptautinio konkurso taisyklių ir reikalavimų,  skelbia nacionalinį fotografijos konkursą ir kviečia TPA Lietuvos skyriaus narius aktyviai jame dalyvauti. Konkurso organizavimas yra pavedamas TPA Lietuvos skyriaus iždininkui Rimui Leleckui, kuris yra įpareigotas nustatyti TPA Lietuvos skyriaus fotografijų konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką, sudaryti vertinimo komisiją, o taip pat užtikrinti atrinktų darbų pateikimą Tarptautinei vertinimo komisijai  Tarptautinio konkurso nuostatuose nustatytu laiku.
 
TARPTAUTINĖS POLICIJOS ASOCIACIJOS LIETUVOS SKYRIAUS 2020 METŲ NACIONALINIO FOTOGRAFIJOS KONKURSO TAISYKLĖS
 
Nacionalinis fotografijos konkursas yra atviras visiems TPA Lietuvos skyriaus nariams, taip pat PD, FNTT, VSAT, VAD ir VST pareigūnams ir tarnautojams, tačiau TPA  Tarptautinio konkurso vertinimo komisijai bus teikiamos tik TPA LS narių nuotraukos.
– Kiekvienas fotografas gali pateikti po 5 autorines nuotraukas kiekvienoje kategorijoje;
– Siunčiamų nuotraukų failų dydis ne mažesnis kaip 3 MB, leidžiamas tik bazinis nuotraukų apdorojimas, kad nuotraukos nesiskirtų nuo realybės. Draudžiami nuotraukų montažai, įvairios skaitmeninės manipuliacijos, keičiančios nuotraukos turinį. Svarbu pažymėti, kad nuotraukos apdorojimas savaime nėra manipuliavimas.  
– Fotografijas JPG (JPEG –  angl. Joint Photographic Experts Group) formatu elektroninio pašto adresu   rimofoto@gmail.com  konkursui pateikti iki 2020 m. balandžio 10 d.;
– Prie fotografijų pateikti užpildytas paraiškas nurodant kategoriją,  fotografijų pavadinimą lietuvių ir būtinai anglų kalbomis; kiekvieną fotografijos failą pervadinti tuo pavadinimu, kuris nurodytas paraiškoje (kategorija_vardas pavardė_nuotraukos pavadinimas lietuvių/anglų kalbomis, pvz.: A_Vasaris Vasaraitis_Šūvis/Shot);
– Jei bendras fotografijų dydis viršija 10 MB, prašome siųsti kelis elektroninius laiškus arba per programą „WeTransfer“;
– Nacionalinė vertinimo komisija bus sudaryta iš profesionalių fotografų, taip pat TPA Lietuvos skyriaus narių. Darbų atranka komisijai nežinant autoriaus vykdoma iki 2020 m. balandžio 25 d.;
– Nacionalinio fotografijos konkurso nugalėtojai ir fotografijų, atrinktų į Tarptautinį konkursą autoriai bus informuoti planuojamos parodos atidarymo metu, iki lapkričio 1 d;
– Nacionalinės vertinimo komisijos atrinktos fotografijos (tik TPA LS narių) bus teikiamos Tarptautinei vertinimo komisijai, o taip pat eksponuojamos viešai policijos įstaigose bei kitose erdvėse;
– Nacionalinės vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis  ir neskundžiamas;
– Nacionalinio konkurso nugalėtojai bus apdovanoti TPA Lietuvos skyriaus ir Policijos departamento įsteigtais prizais, suvenyrais ir diplomais;
– TPA Lietuvos skyrius pasilieka sau teisę daryti nuotraukų kopijas ir jas tiražuoti TPA Lietuvos skyriaus tikslais;
– TPA Lietuvos skyrius neprisiims atsakomybės už dėl įvairių priežasčių dingusias nuotraukas;
– Nuotraukos ir paraiškos, neatitinkančios šių Taisyklių, šalinamos iš konkurso. Konkurso organizatoriai neteikia komentarų dėl diskvalifikuotų nuotraukų.
– Asmenys, pateikdami konkursui nuotraukas, automatiškai sutinka su nurodytomis Taisyklėmis.
 
PRIDEDAMA. Paraiška (2020).
 
Visais klausimais teirautis el. pašto adresu rimofoto@gmail.com  arba telefonu: mob. 8 610 66161
Rimas Leleckas, TPA LS iždininkas